Česta pitanja

Program lojalnosti je marketinška strategija koja za cilj ima da potakne kupce da nastave koristiti usluge kompanije povezane sa programom. Postoje različite karakteristike i sheme nagrađivanja za skoro svaku vrstu trgovine i sektor poslovanja. Programi lojalnosti opisani su kao oblik centralizirane virtualne valute, one sa jednosmjernim novčanim tokom, jer se prikupljeni bodovi mogu zameniti za robu ili uslugu, ali ne i gotovinu.

Prvi korak koji trebate napraviti je da nas kontaktirate putem telefona ili putem predviđene forme, tj. zahteva za registraciju, nakon čega ćemo dogovoriti uvjete saradnje i napraviti prijedlog Ugovora. Nakon sklopljenog sporazuma o implementaciji Kusura kao programa lojalnosti, Klijent je obavezan izvršiti registraciju na sistemu za koji će dobiti pristupne podatke od admin tima aplikacije. Kroz cijeli proces registracije i aktivacije objekta na aplikaciji, vodit će Vas za to zadužena osoba iz Kusur tima.

Procedura aktivacije u proseku traje od 7 do 15 dana od dana prijema Zahteva. Zahtev je zvanično primljen onda kada za to dobijete pismenu potvrdu od admin tima.

Procedura aktivacije personalizovane aplikacije u proseku traje od 15 do 30 dana od dana prijema Zahteva, ovisno o brzini pripreme potrebnog materijala od strane Klijenta.

Za korištenje aplikacije potreban je tablet uređaj (po jedan u svakoj poslovnici) i stabilna internet veza.